Rodzaje frezów

Frezy obwiedniowe

Frezy uchwytowe